IS Berghof s.r.o.

• 20 let specializace na řešení pro výrobní podniky
• optimalizační moduly AMC (Adaptive Manufacturing Control)
- zaměření na generování konkrétních a měřitelných přínosů

 

Portfolio firmy IS BERGHOF tvoří:

AMC → Adaptive Manufacturing Control - optimalizace ERP
- Naše zkušenost:
„... i ten nejkvalitnější výrobní systém nefunguje dobře, pokud pracuje s nekvalitními daty“
- AMC/SRM (SamoRegulační Mechanismy) průběžně optimalizuje nastavení podnikového ERP IS pro dosažení předem definovaných cílů, jako např.: uvolnění likvidity, optimalizace zásob, zkrácení
průběžné doby výroby, zvýšení spolehlivosti dodávek, nalezení optimálního bodu rozpojení vazby na zakázku - tzn. cílená předvýroba na sklad v případě zakázkové výroby pro společné komponenty,...
- Potenciál přínosů lze změřit před implementací - vstupní analýza dat v konkrétních podmínkách zákazníka => jedinečné v oblasti informačních systémů!
- Nasazeno a ověřeno v desítkách středně velkých firem, návratnost ca 6 měsíců!
- Trvalá průběžná optimalizace - unikátní regulační smyčka, která udržuje řídící veličiny ERP v souladu s realitou, kvalitní data => nutný předpoklad pro reálné plánování výroby na jakékoli úrovni
- AMC/DSP (Dynamická synchronizace procesů - Regulace zpožděných zakázek, Bod rozpojení vazby na zakázku, Synchronizace s nákupem)
- AMC úspěšně nahrazuje v praxi těžko použitelné nástroje APS pro pokročilé plánování - poskytujeme informaci nejen o reálném termínu dokončení zakázky, ale HLAVNĚ odpověď na otázku:
„Co lze udělat proto, abychom dodrželi přislíbený termín?“
-Multiplatformní řešení - určeno k nasazení s různými ERP informačními systémy

PSIpenta → specializované moduly kategorie PEC (Planning, Execution & Control) pro Řízení zakázek a plánování a řízení výroby
- autor PSI AG (Německo/Berlin, 1500 zam.)
- Rozsáhlá funkčnost, uživatelská customizace (VBA)
- Oborové zaměření na výrobní firmy (strojírenství, elektronika, elektrotechnika)
- Sériová, opakovaná výroba až po zakázkovou kusovou, příp. charakter projektu, engineering
- Cca 550 zákazníků - vždy výroba s komplexními požadavky na funkčnost, např. Audi, AVL, Eisenmann, Fibro, GEMÜ, Hobby, Krauss-Maffei Wegmann, Kardex, Kögel, Läpple, Mahr, Schwarzmüller, Voith BHS, Volkswagen,…
- Naše komponenty AMC jsou součástí standardu jako volitelné moduly s názvem PSIpenta Adaptive
- Díky specializaci na výrobu často v praxi nasazován spolu s účetními moduly SAP (ČR: např. AVL Moravia)

BERGHOF reporting portal
- webová aplikace k distribuci reportů vytvořených pomocí „Crystal Reports“, bez nutnosti instalace na klientském pracovišti
- Sestavy mohou být v grafickém uživatelském prostředí vloženy do stromové struktury, opatřeny poznámkou a chráněny pomocí přístupových práv
- Na sestavy lze kliknutím myši nahlížet nebo přímo tisknout bez zobrazení náhledu, přičemž přihlášení k databázi probíhá automatizovaně na pozadí
- Často používané sestavy lze přidat k oblíbeným odkazům v prohlížeči nebo vytvořit zástupce na ploše - odsud je lze otevřít přímo, i když není spuštěno grafické uživatelské prostředí ISBReportViewer.com
- Sestavy lze pomocí BERGHOF reporting portal integrovat do jiných aplikací, případné parametry při spouštění se předávají přes adresní řádek internetového prohlížeče a uživatel je nemusí ručně zadávat
- Odesílání sestav přes e-mail, příp. jejich export do různých formátů (rpt, pdf, rtf, doc, xls…), job scheduler
- Vícejazyčnost, přístupová práva na základě rolí, single sign onKontaktní údaje:

Adresa:Šlechtitelů 14
779 00 - Olomouc
Česká Republika
 
Tel.:+205 874 35660
Fax:+205 874 35669
E-Mail:aW5mb0BiZXJnaG9mLmN6
Web:http://www.berghof.cz


Zařazení v kategoriích:

  • Připojte se k nám na Facebooku
  •