EVEKTOR, spol. s r.o.

V�vojov� a konstruk�n� pr�ce pro leteck�, automobilov� a ostatn� pr�mysl; pevnostn� a crashov� anal�zy metodou kone�n�ch prvk�; zpracov�n� etap technick� p��pravy v�roby (technologie, konstrukce p��pravk� a n��ad�, tvorba NC programu); zpracov�n� dokumentace k v�robk�m; zpracov�n� a n�vrh designu interi�r� automobil�, letadel a designu pr�myslov�ch v�robk� (designov� a ergonomick� studie).Kontaktní údaje:

Adresa:Letecká 1008
686 04 - Kunovice
Česká Republika
 
Fax:+205 725 37901
E-Mail:ZXZla3RvckBldmVrdG9yLmN6
Web:http://www.evektor.cz


Zařazení v kategoriích:

    • Připojte se k nám na Facebooku
    •